Carola Häggkvist: Förtvivlad över utvecklingen

Den svenska artisten Carola Häggkvist säger i en intervju med Svenska Dagbladet att hon är förtvivlad över utvecklingen i Sverige och att det är dags att vakna. Hon menar att det inte är fegt att värna svenska traditioner och säger att ”vi ser ju resultatet” av att släppa in människor med en annan ideologi. Carola refererar till skjutningarna i Sverige och poängterar att det till och med står i andra kulturers skrifter att det är okej att ljuga för otrogna. Tidningens reporter ifrågasätter om resonemanget är främlingsfientligt, men Carola hävdar att hon inte har ett sådant synsätt. Hon poängterar också att det finns en anledning till varför det finns nationer och landsgränser och att världen inte är fullkomlig.

Är det tillåtet att ljuga enligt Koranen?

Koranen betonar vikten av att tala sanning och undvika lögner och falskhet. En av de centrala principerna i Islam är att vara ärlig och rättvis i allt man gör och säger. Koranen har flera verser som uppmanar människor att tala sanning och undvika lögner.

Till exempel säger Koranen i sura 3, vers 17: ”De som säger sanningen och gör vad som är rättfärdigt, för dem har Gud berett en ljus utgång.” I en annan vers, sura 33, vers 70, står det: ”O ni som tror! Frukta Gud och tala sanningen.”

Koranen varnar också för konsekvenserna av att ljuga och sprida falska rykten. I sura 24, vers 15, säger Koranen: ”De som sprider falska rykten om kvinnliga troende kommer att drabbas av en plågsam bestraffning i detta liv och i det kommande livet.”

Koranen betonar också vikten av att hålla sina löften och att vara ärlig i sina relationer med andra människor. I sura 16, vers 91, står det: ”Fyll era avtal när ni ingår ett avtal och följ inte efter de som bryter mot sina löften.”

Sammanfattningsvis betonar Koranen vikten av sanning och ärlighet och uppmanar människor att undvika lögner och falskhet i allt de gör och säger.

Bibeln, Carola Häggkvist

Godkänner Bibeln lögner?

Enligt Bibeln är det inte tillåtet att ljuga och uppmanar till sanningssägande. Bibeln betonar vikten av att tala sanning och att undvika lögner och falskhet i alla situationer.

Till exempel säger Bibeln i Kolosserbrevet 3:9-10: ”Ni skall inte ljuga för varandra, eftersom ni har klätt av er det gamla människosinnet med dess handlingar och klätt på er den nya människan, som förnyas till insikt om sin skapare.”

Bibeln varnar också för konsekvenserna av att ljuga och sprida falska rykten. I Ordspråksboken 6:16-19 står det: ”Sex saker hatar Herren, ja, sju är hans själ avskyvärda: högmodiga ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det onda, en falsk vittne som sprider lögner och den som vållar split och ovänskap bland bröder.”

Bibeln uppmanar oss att vara ärliga i våra relationer med andra människor och att undvika att bedra dem. I Efesierbrevet 4:25 står det: ”Låt oss alltså avlägga lögnens kläder och tala sanning med varandra, eftersom vi är delar av varandra i en kropp.”

Sammanfattningsvis betonar Bibeln vikten av sanning och ärlighet och uppmanar människor att undvika lögner och falskhet i allt de gör och säger.

Vilken helig skrift menar Carola?

Det finns inga uppgifter om någon religiös skrift som uttryckligen tillåter eller uppmuntrar till lögn och falskhet. Tvärtom, många religioner betonar vikten av sanning och ärlighet och varnar för konsekvenserna av att ljuga.

Som redan betonats uppmanar Kristendomen och Islam troende att tala sanning och undvika lögner och falskhet. I Judendomen är det en del av de tio budorden att inte vittna falskt mot sin nästa. Andra religioner som Buddhism och Hinduism betonar också vikten av att undvika lögner och att leva i sanning.

Även om det i vissa situationer kan vara acceptabelt att undanhålla sanningen eller att använda sig av takt och diplomati, är det vanligtvis inte tillåtet att ljuga. Att tala sanning och vara ärlig är en grundläggande princip som betonats i de flesta religioner, och en viktig del av att leva ett moraliskt och etiskt liv.

Huvudbild: David Bennehag / Göteborg, Sverige, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons