Muthärvor på bilbesiktningen

Upsala Nya Tidning rapporterar att fyra förundersökningar om korruption inom bilbesiktningen. Åklagare misstänker att 37 personer har tagit emot eller lämnat mutor och riktar nu misstankarna mot dem. En tekniker från Skåne är åtalad för att ha tagit emot en lista på bilar som blivit godkända, utan att de faktiskt varit på bilbesiktningen. Hawjin Shamer, åklagaren i fallet, uttrycker oro för att det kan finnas bilar på vägarna som knappt är i körbart skick.

Utredningar om mutor

Polisens nationella anti-korruptionsgrupp har varit inblandad i sex stora utredningar om mutor inom fordonsbesiktningsbranschen runt om i landet de senaste två åren, där varje härva omfattat över 100 bilar. Ensamarbete är en riskfaktor för den här typen av mutbrott, säger Stefan Erkensjö, chef för gruppen på polisens Nationella Operativa Avdelning, Noa. Besiktningsföretagen tar problemet på allvar och har tillsammans med polisen genomfört en brottsförebyggande insats. Källa: SVT Nyheter.

Bilbesiktningen i Sverige

Bilbesiktning är obligatorisk i Sverige och syftar till att förbättra trafiksäkerheten. Privata företag, som är ackrediterade av myndigheten Swedac, utför besiktningen.. Det finns olika typer av besiktningar beroende på fordonets ålder och användning. Bilbesiktningen kontrollerar fordonets säkerhetsfunktioner och miljöprestanda. Fordon som har fel eller brister kan bli underkända och kräva åtgärder för att bli godkända.. Det finns också problem med mutor inom bilbesiktningsbranschen som polisen aktivt utreder och bekämpar.

Mutbrott

Mutbrott i Sverige kan leda till olika påföljder beroende på allvarlighetsgraden och omständigheterna. Dömda för mutbrott kan bli straffade med böter eller fängelse i upp till sex år. Anställda inom offentlig sektor kan förlora sin anställning om de blir dömda för mutbrott. Företag riskerar uteslutning från offentliga upphandlingar om de döms för mutbrott. Mutbrott påverkar förtroendet för det rättsliga och politiska systemet och utgör ett hot mot demokratin. Därför arbetar myndigheter aktivt för att bekämpa och förhindra korruption i Sverige.