AI-startup utmanar Chat GPT med öppen källkod språkmodell

Stability AI, en AI-startup, har lanserat StableLM, en svit språkmodeller som är öppen källkod och utmanar konkurrenter som Chat GPT. Dessa modeller är avsedda för att generera text och kod och är tränade på en stor variant av The Pile-datasetet, inklusive Wikipedia och Stack Exchange. Den första versionen innehåller mellan 3 och 7 miljarder parametrar, och en demo av en chatt-modell finns tillgänglig på Hugging Face medan utvecklare kan använda modellerna på Github. StableLM strävar efter att öka antalet parametrar till mellan 15 och 65 miljarder i framtiden.

Mer om Chat GPT / AI

Utmanar Chat GPT med öppen källkod – här kan du testa – Computer Sweden

Elon Musk ska lansera TruthGPT – Feber

Så ska ChatGPT lyfta Zalando – Ehandel

Tongivande experter manar till ai-paus: ”Går för fort” – M3