Elstödet – När kommer det och vad gäller?

I en artikel publicerad i SvD Näringsliv uppger Försäkringskassan när svenska hushåll får sitt elstöd för november och december.

Enligt Försäkringskassan kommer hushållen senast den 9 juni att ha fått sitt elstöd för november och december förra året. Detta innefattar cirka fem miljoner hushåll och cirka tio miljarder kronor totalt. För en villa som förbrukar 5 000 kilowattimmar kan stödet uppgå till mellan 3 600 och drygt 5 000 kronor, beroende på om det är i norra eller södra Sverige.

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att betala ut pengarna till elkunder, baserat på information från Svenska kraftnät. Utbetalningarna påbörjas innan den 9 juni, men det är okänt när de exakt inleds av säkerhetsskäl. Försäkringskassan varnar för bedragare och påminner om att ingen från banken eller myndigheterna kommer att be om uppgifter för att betala ut stödet.

Stödet är avsett för den som stod på elavtalet den 31 december förra året och personer som har konto hos Swedbank eller har tidigare fått ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten behöver inte göra något. Denna gång går stödet till alla hushåll med egna elavtal i landet, även de i norra Sverige i elområdena 1 och 2.

Den första omgången av elstöd kritiserades för att vissa företag, såsom lantbruk, fick höga stödbelopp. Denna gång har regeringen satt ett lägre tak för ersättning, där det inte ges några pengar för förbrukning över 18 000 kWh.

Försäkringskassan har ingen möjlighet att på förhand skilja på vanliga hushåll och hushåll med näringsverksamhet som har ett elavtal för konsumenter, men kontroller kommer att göras i efterhand.