Krisberedskap i hemmet

MSB har uppdaterat sina riktlinjer för krisberedskap. Hur länge man bör vara förberedd på att behöva klara sig själv i händelse av en kris eller extraordinär händelse. Tidigare rekommenderade MSB att man skulle ha tillräckligt med förnödenheter för att klara sig i minst tre dagar. Nu rekommenderar de att man ska kunna klara sig i minst en vecka.

Detta är en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att man har tillräckligt med resurser. Detta för att kunna hantera en eventuell kris eller nödsituation under en längre tidsperiod. Det är viktigt att ta dessa riktlinjer på allvar och se till att man har tillräckligt med förnödenheter. En väl utarbetad plan för hur man ska agera och kommunicera med familj och vänner i händelse av en kris är att föredra.

Vad behöver du ha som krisberedskap?

Det kan handla om att ha tillräckligt med vatten, mat, värme och belysning, kommunikationsutrustning, första hjälpen-kit, verktyg och redskap samt pengar och viktiga dokument. MSB betonar också vikten av att tänka på personliga behov såsom medicin, hygienartiklar och babyprodukter. Även att ha en plan för hur man ska agera och kommunicera med familj och vänner i händelse av en kris. Genom att vara förberedd kan man öka sin egen och sin familjs säkerhet och trygghet i en eventuell kris- eller nödsituation.

Lista med saker och inköpsförslag

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har rekommenderat att svenska medborgare ska ha följande saker hemma för att vara förberedda på en eventuell kris eller extraordinär händelse.

Vi har tagit reda på vad det finns för produkter som skulle kunna passa för att du lätt ska kunna klicka hem prylarna smidigt och snabbt. Du kan klicka på länkarna så skickas du till de produkterna på amazon.se som vi tycker kan passa de olika kategorierna.

Var beredd

Detta är en sammanfattning av de saker som MSB rekommenderar att ha hemma för krisberedskap. Det är alltid bra att vara förberedd och ha tillräckligt med förnödenheter för att klara sig själv och sin familj i en vecka. På MSBs hemsida finns mer information om krisberedskap.

Artikeln är inte en annons men om ni klickar på eller handlar något via dessa länkar får vi ett litet bidrag. Detta kan hjälpa oss att fortsätta skriva artiklar och bevaka nyheter.