Riksdagen beslutar om insats i Sudan

Riksdagen har fattat beslut om att genomföra en militär operation för att evakuera svenska medborgare som befinner sig i Sudan. Detta beslut togs efter att riksdagen inkallades hastigt och utrikesutskottet presenterade sitt förslag tidigt på morgonen. Enligt beslutet får högst 400 personer evakueras till Sudan, men enligt utskottsordföranden Aron Emilsson (SD) förväntas antalet vara betydligt lägre, troligtvis mellan 140 och 150 personer enligt TT. Styrkan kommer att vara tillgänglig fram till den 30 juni och evakueringen kommer att genomföras i nära samarbete med andra länder och internationella organisationer.

Vad händer i Sudan?

Konflikten i Sudan handlar om en maktkamp mellan den sudanesiska armén och de paramilitära styrkorna RSF. Båda sidor vill ta makten över landet. RSF är en oberoende säkerhetsstyrka som tidigare var en del av Janjaweed-milisen, som användes för att slå ned uppror under konflikten i Darfur. Konflikten har påverkan på regionen och kan sprida sig till andra länder som Tchad och Sydsudan. Stormakterna i regionen har olika intressen och villkor när det gäller Sudan. Saudiarabien och Förenade arabemiraten har nära band till RSF, medan Egypten försöker få till ett vapenstillestånd. Ryssland har ett intresse av att bygga en flottbas längs landets kust. USA och Västvärlden har dragit in mycket av det finansiella stödet efter kuppen 2021. Experter bedömer att konflikten i Sudan kommer att fortsätta och det är osannolikt att någon av generalerna kommer att sätta sig vid förhandlingsbordet. Samtidigt finns risken att det blir för många inblandade länder som försöker lösa konflikten.