Vad är Tidöavtalet?

Tidöavtalet har väl alla vid det här laget hört talas om. Avtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som med undertiteln “Överenskommelse för Sverige” grundlägger ett samarbetet partierna emellan.

Det 63 sidor långa Tidö-avtalet behandlar hälso- och sjukvård, klimat och energi, kriminalitet, migration och integration, skolan samt tillväxt och hushållsekonomi. Syftet med avtalet är att gemensamt och långsiktigt genomföra reformer som ska lösa problemen som Sverige har och står inför.

De förslag på åtgärderna som rönt mest uppmärksamhet är införandet av högkostnadsskydd för på el för hushåll och företag, satsningen på 400 miljarder till ny kärnkraft, lägre bränslepriser, slopade straffrabatter samt skärpta krav för svenskt medborgarskap.

Avtalet innehåller mer eller mindre konkreta förslag och kritiken har inte låtit vänta på sig. 

Skolvärlden som ges ut av Lärarförbundet skriver att Tidöavtalet går emot vissa etiska principer inom lärarkåren. “Grunden i yrkesetiken är ”eleven alltid i centrum”. Man ska vara varsam med information, och inte vidarebefordra den om det inte är för elevernas bästa, säger David Lifmark, lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd.”

Göteborgs-Posten har kommit över en intern mailkonversation från Liberalerna i Stockholm där det uppges att partiet anmält partiledaren Johan Pehrson till partiets granskningsutskott då de anser att Tidöavtalet bryter mot beslut som partiet tagit internt.

I en intervju med SVT oroas försvarsadvokaten Abraham Zeito över rättssäkerheten med anledning av de förslag som tas upp i Tidöavtalet under kapitlet som behandlar kriminaliteten. Han säger bland annat “att det är att nedmontera rättssäkerheten i Sverige”.

Även Amnesty framför kritik och skriver på sin hemsida: “I avtalet framträder en viljeyttring om att skilja grupper av människor åt och att stigmatisera och misstänkliggöra människor i Sverige som inte är svenska medborgare. Detta strider mot själva essensen i mänskliga rättigheter…”. 

Det ska bli spännande att följa utvecklingen och se hur mycket av förslagen som kommer realiseras. I skrivande stund är inte budgeten presenterad och innehållet i den kan avslöja vilka förslag som redan fått stryka på foten, till exempel slopad skatt på ISK-sparande. Vi misstänker att en del förslag kommer slopas med hänvisning till “det svåra ekonomiska läget”.

Länk: Tidö-avtalet.pdf via TT.