Det är klimatkaos!

FNs partskonferenser (COP) samlar det ledande skiktet i FN samt utvalda observatörer och meningen med konferenserna är att diskutera viktiga ämnen.

COP27 är benämningen på Förenta nationernas klimatkonferens 2022. Den startade i söndags den 6:e november i Sharm El Sheikh, Egypten och avslutas den 18:e november. Det är den 27 partskonferensen i ordningen som samlar UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) som är FNs speciella klimatenhet.

Det finns även andra enheter inom FN som har liknande konferenser. Ett exempel är UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) vars uppgift är att stoppa ökenspridningen och dess följder. De håller också partskonferenser (COP) sedan 2001 där den senaste, COP15 hölls i Abidjan i Elfenbenskusten i maj 2022.

Klimatkaos

För att återgå till COP27 och dess klimatinriktning så började den inte så muntert. FNs generalsekreterare António Guterres säger enligt SVT Nyheter att “Den senaste globala klimatrapporten är en berättelse om klimatkaos”.

I rapporten varnar WMO (Meteorologiska världsorganisationen) för stigande havsnivåer, smältande glaciärer och varmare klimat. Som exempel har sedan 1993 hastigheten som havsnivåerna höjs fördubblats. Det skrivs också om havens värmeökningar, reduceringen av de arktiska isarna och ett långt stycke om extremväder. 

Guterres skriver vidare på Twitter:

“Effekterna av klimatförändringarna är här nu, och förluster och skador de orsakar kan inte längre ignoreras.

COP27 måste komma överens om en tydlig, tidsbestämd färdplan som återspeglar utmaningens omfattning och skyndsamhet. 

Det är ett moraliskt imperativ och en fråga om solidaritet och klimaträttvisa.“

Konferensen fortsätter med sin intensiva agenda och förhoppningsvis kan de komma fram till något som kommer att underlätta för kampen mot klimatförändringarna.