Det är klimatkaos!

FNs partskonferenser (COP) samlar det ledande skiktet i FN samt utvalda observatörer och meningen med konferenserna är att diskutera viktiga ämnen. COP27 är benämningen på Förenta nationernas klimatkonferens 2022. Den startade i söndags den 6:e november i Sharm El Sheikh, …

Läs mer