”Chat control” – EU-förslaget som väcker oro för massövervakning

EU-förslaget ”Chat control” har väckt hård kritik från olika håll på grund av dess potential att möjliggöra massövervakning av medborgare. Förslaget syftar till att bekämpa sexbrott mot barn på sociala medier och i kommunikationsappar, men kritikerna menar att det kommer att ha allvarliga konsekvenser för privatliv och personlig integritet.

Moderaterna i EU säger nej

Moderaterna i EU har tagit ställning mot förslaget och kommer att rösta nej. EU-parlamentarikern Tomas Tobé från Moderaterna säger att hederliga människors privatliv måste värnas och att det behövs förbättringar i förslaget för att skydda oskyldiga medborgares rättigheter.

Stöd från regeringen

Trots kritiken står den svenska regeringen bakom förslaget och har meddelat sitt stöd för det. Justitieminister Gunnar Strömmer har sagt att regeringen är positiv till förslaget, vilket har fått Tobé att betona att han talar för Moderaterna i Europaparlamentet och inte regeringen.

Experter och politiker reagerar

En rad experter och politiker har uppmanat EU att dra tillbaka förslaget på grund av farhågor om massövervakning och bristande skydd för privatlivet. Bland dem som har sagt nej till förslaget finns Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Viktigt att bekämpa sexbrott mot barn

Trots de allvarliga farhågorna om massövervakning och kränkningar av privatlivet är det viktigt att bekämpa sexbrott mot barn på sociala medier och i kommunikationsappar. Tobé betonar att detta är en av de mest vidriga formerna av brott och att det behövs åtgärder för att skydda barn och ungdomar på nätet.

Behöver förbättras

Även om förslaget syftar till att skydda barn och bekämpa sexbrott på nätet behöver det förbättras för att undvika massövervakning och kränkningar av oskyldiga medborgares privatliv. Tobé hoppas att förslaget nu kommer att göras om för att balansera behovet av att bekämpa sexbrott med skyddet för privatliv och personlig integritet.

Kritik från Jon Karlung: “Chat Control är en demokratisk katastrof”

Jon Karlung, VD för Bahnhof är kritisk mot förslaget. Han skriver i SVD.

Just nu förbereder Sveriges EU-kommissionär för inrikes­frågor, Ylva Johansson (S), en förordning som kommer göra dig, mig och alla andra EU-invånare till föremål för total övervakning. Förslaget, populärt kallat Chat control 2, är så allomfattande att det direkt hotar våra grund­läggande medborgerliga rättigheter – själva fundamentet för vår demokrati.

Med Chat Control 2 kommer alla former av digital kommunikation inom EU kunna övervakas, filtreras och läsas i syfte att stoppa brottslighet. Det handlar om telefon- och video­samtal, online­forum, e-post, molnlagring, synkade Worddokument, chatt-appar, din kommentar till den här debatt­artikeln – allt ska registreras. Alla privat­personer, organisationer och företag berörs.

EU-kommissionen vill alltså bygga en av historiens största övervaknings­apparater. Ett system som Hitler hade jublat åt, och som Putin önskar att hans säkerhets­polis skulle kunna åstadkomma. Syftet att bekämpa brottslighet är lovvärt, men medlen och resultatet kommer bli precis desamma som i diktaturer: självcensur, misstänksamhet, felbara system med säkerhets­brister och industri­spionage. Det kommer heller inte bita på brottsligheten, utan tvärtom göda ett parallellt, ljusskyggt internet.

”Chat control är en demokratisk katastrof” SVD Debatt

Källor:
Aftonbladet ”Moderaterna i EU säger nej till Chat control: ”Massövervakning

”Chat control” Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

1 svar på ””Chat control” – EU-förslaget som väcker oro för massövervakning”

Kommentarer är stängda.